Ahmed Arif Hayatı Sanatı Şiirleri
Yazar, Cumhuriyet Dönemi’nin en önemli şairlerinden biri olan Ahmet Arif’in, şiirleriyle toplumcu gerçekçi dünya görüşünü insanlara özümsetmek istediğini, ortaya koymaktadır.