Ahmed Arif'in Türk Şiirindeki Yeri Üzerine Bir Deneme
Ahmet Arif’in, şiirlerindeki başkaldırıya, özgürlük vurgusuna toplumsalcı şiir yazmasına değinmekte ve hayatıyla yazınsal gelişimine de ışık tutmaktadır.