Alevilik, Bektaşilik, Şiilik, Kızılbaşlık
Bu yapıtında, toplum tarafından eşanlamı olarak kullanılan ‘Alevilik, Bektaşilik, Şiilik, Kızılbaşlılık’ kavramlarının arasındaki farkı ortaya koymuş ve bu konuda
insanların yanlış edindikleri bilgileri düzeltme yoluna gitmiştir.