Atatürk Şiirleri
Yapıtta, farklı şairlerin Atatürk’le ilgili şiirlerinin seçkisi bulunmaktadır. Timuroğlu, Atatürk şiirlerini belirli üst başlıklarda sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırma 5 gruptan oluşmaktadır. 1. Atatürk için sağlığında yazılan şiirler, 2. Ölümünden sonra yazılan şiirler, 3. Atatürk’e sevgi ve saygı içeren şiirler, 4. Siyasal iktidarlara karşı Atatürk şiirleri ve Atatürkçülüğün yorumunu yapan şiirler, 5. Atatürk Eylem’lerini içeren şiirler.İlhan Selçuk, bu yapıtı için şu ifadeyi kullanmıştır: “Vecihi Timuroğlu “Atatürk Şiirleri” adlı bir inceleme yayımladı. Timuroğlu, laiklik ilkesine ters düşen iktidarlara karşı, şiirin bir öğretisi, silahı olduğunu söylüyor. En ilginç yanı da, siyasal kavganın şiirimizde, Atatürk teması ile yapılması. Atatürk’e sevgi ve saygı bölümünde, Atatürk’ün toplumumuza mal olduğu, seçtiği şiirlerle gösteriyor. Bu seçkin incelemeyi okumalısınız.”