Başöğretmen Vecihi Timuroğlu
Bu yapıt Vecihi Timuroğlu’na 24 Kasım 2007’de “Başöğretmen Ödülü” verildiğinde armağan edilmiştir. Kendisinin de “Aydınlanma ve Eğitim” adlı bir yazısı yer almaktadır.
Kitapta yer alan yazarlar:
Ataş, Ali Ekber
Dündar, Can
Güven, Cansel
İnce, Özdemir
Timuroğlu, Vecihi
Yağcı, Öner
Yıldız, Ahmet