BERFİN bahar
AYLIK KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ • YIL: 12 • SAYI: 102 • AĞUSTOS 2006