BERFİN bahar
AYLIK KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ • YIL: 12 • SAYI: 104 • EKİM 2006 - Sayfa 13