BERFİN bahar
AYLIK KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ • YIL: 14 • SAYI: 128 • EKİM 2008