BERFİN bahar
AYLIK KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ • YIL: 10 • SAYI: 80 • EKİM 2004