BERFİN bahar
AYLIK KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ • YIL: 11 • SAYI: 91 • EYLÜL 2005