Bura Yemendir
Bu yapıtında Timuroğlu, Ortadoğu ve Önasya tarihlerine devrimsel bir süreç açısından yaklaşmaktadır. Şiirlerinde tarihsel, toplumsal olguları kullandığı gibi mit ve destan öğelerini de görmek mümkündür.