Dersim Tarihi
Yapıtında, Dersim Bölgesini, insanını ve yapısını anlatmakta, ayrıca devletin bu yöreye karşı yanlış tutumuna da değinmektedir. Timuroğlu:
“Dersim Tarihi adlı yapıtım, Dersim’in nasıl bir coğrafyada, nasıl bir halka sahip olduğunu, toplumsal siyasa ve toplumsal ekonomi bakımından Devlet-Dersim çelişkisini ortaya koyuyor.”