Dursun Akçam'ı Anmak
Yakın arkadaşı Dursun Akçam’ın yaşamını, kişiliğini, dünyaya bakış açısını ele aldığı gibi Akçam’ın, öykülerinde burjuva toplumunun ahlâk felsefesini, yaşam biçimini, üretim ilişkilerini eleştirdiğini de ortaya koymaktadır. Timuroğlu, Akçam’ın eleştirel gerçekçi kuramı benimseyerek yazdığını, ancak kısmen de olsa toplumsalcı gerçekçi eğilimlerinde öykülerinde görüldüğünü belirtmektedir. Yapıtında, diğer yazarların Dursun Akçam’la ilgili yazdıklarına da yer vermektedir.