Estetik
En son kitabı olan bu yapıt, Estetik konudaki önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 6 yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu başvuru kitabında güzellik kavramını birçok açıdan elle almakta ve bu kavramın sınıfsal içeriğine olduğu gibi, öznelliğine de bakmaktadır. Kitapta estetiğe ilişkin kavramlar tarihsel bağlamlarıyla açıklanmaktadır. Ahmet Yıldız’la yaptığı bir söyleşisinde ‘güzel’ kavramı için şunları demektedir: “Güzel kavramı bir felsefe kavramı olarak Türk üniversitelerinde ele alınmadı. Türk üniversitelerine ders kitabı olarak estetik kitabı yazıldı. Ancak, yazılan hiçbir kitapta Türk düşünürünün, sanatçısının güzel anlayışına rastlanmamaktadır. Bu nedenle estetik kavramını felsefeci olarak yerine oturtmak bundan sonra Türk estetiğini yazacak insan beklemek amacını taşıdım.”
Timuroğlu “Her güzellik, günaha çağrıdır. Bu günaha beni çağıran ‘güzel’i hangi dolambaçta bulacağımı bildiğimi sanıyorum.’ demektedir.
Hangi dolambaçta bulduğuna mutlaka bakmak gerek.