Fırat'a Masallar
Timuroğlu, öğrenciliğinde köy köy, ilçe ilçe dolaşarak derlediği masalları, daha sonra kendi yazınsal diliyle kaleme almıştır. Bu masalların önemi fark edilerek Bakü Üniversitesi’nde seminer konusu olmuştur.