Göz Göz Olmak
Timuroğlu, kendi anılarına da yer vererek Doğu ve Batı kültürünü incelemiş ve ülkemiz insanına, onun yapısına, düşünüş şekline ve sorununa değinmiştir. Türk insanı ile ilgili şöyle bir ifade kullanmaktadır. “Kişiler eylemlerini yaparlar, davranışlarda bulunurlar, ama hep geride kalırlar. Eylemlerine, davranışlarına, bir başka deyişle kişiliklerine egemen olan bir bütün vardır. Bu bütünün bölümleri olarak yaşarlar. Bugün, Türkiye’de gördüğümüz bilinçsiz bir dayanışmadır. […] Sürdürülen, yinelenen bilinçsizliktir. Türkiye çağdaş uygarlık düzeyinin gerisinde kalmış bir ülkedir. Bu ülkenin insanları, altı bin yıllık köklü, kökenli bir uygarlığın yaratıcılarındandırlar. Kendinin bilincine vardı mı, çağdaş uygarlık düzeyine kolayca ulaşırlar.”