Hallâc-ı Mansûr'dan Nesimi'ye Değin Doğu'da ve Batı'da Düşünsel Gelişme Üzerine Söylev
Vecihi Timuroğlu kitabının önsözünde kendisinden, ‘Hallâc-ı Mansûr’dan Nesimi’ye Değin Doğu’da ve Batı’da Düşünsel Gelişme Üzerine Söylev’, vermesi istendiğinde, bu konunun üstesinden gelemeyeceğini düşündüğünü, belirtmektedir. Ancak, kitabından da anlaşıldığı üzere, çok değerli bir yapıt oluşturmuştur. Yapıtında, bilimsel düşünmenin Batı’daki gelişme nedenleriyle Doğu’daki geri kalma nedenlerini göstermektedir. Doğu’nun bilime bakış açısına, düşüncede gelişmeyi engelleyen koşullara ve tutumlara ışık tutmuştur. “İnançları Uğruna Öldürülenler” adlı yapıtında, Timuroğlu, Hallâc-ı Mansûr’un ve Nesimi’nin yaşamlarını ayrıntılı bir şekilde okuruyla paylaştığından, bu yapıtında onların yaşamlarına yönelik bilgi vermekten çok, o süreci kapsayan, düşünsel gelişmelerle birlikte inanç ve bilinç karşıtlığının anlaşılması üzerinde durmaktadır.