Hoşgörü, Dostluk ve Dayanışmayı İçeren Atasözleri
Seçilen Atasözleri özellikle hoşgörüyü, dostluğu, dayanışmayı, özgürlüğü, barışı, paylaşımı vb. içeren bir yelpazeyi kapsamaktadır. Yapıt atasözleri ve hoşgörü üzerine bir araştırmadır. Bunun dışında atasözü ve deyim arasındaki fark da ortaya konulmaya çalışılmıştır. Belki de günümüzde insanın insana duyması gereken en önemli duygu olan “hoşgörü” ile ilgili bilgilerimizi genişletmenin tam da zamanıdır.