İlhan Selçuk
Cumhuriyet’in Penceresi denilince akla gelen ilhan Selçuk’un, köşesinde yazdığı yazılarıyla hep yanlış olanı göstermesini, toplumda devlet yönetiminde aksayan durumları dile getirmeye çalışmasını, büyük bir aydını, okuruna birçok yönüyle sunmaktadır. Timuroğlu, İlhan Selçuk’un ölümünden önce çıkarttığı bu yapıtında, bu büyük aydın devrimcinin kadın ve insan haklarına, özgürlüğe ve özgürlüğün getirdiği sorumluluğa, devrimci davranışa yönelik bakış açısına ve daha birçok yönüne değinerek, İlhan Seçluk’un kişiliğine, düşünce biçimine yer vermektedir.