İnsan Hakları Sözlüğü
Timuroğlu, bu yapıtı ile “Dünya’da ve Türkiye’de” bir ilki gerçekleştirmiştir. Başka hiçbir ülkenin İnsan Hakları Sözlüğü yoktur. Kitapta uluslararası terimler için Türkçe tanımlar üretmiş ve açıklamalar yapmıştır. Bu terimlerin ülkemizde özümsenmesini istemiş ve böylece uluslararası insan hakları kültürünün içinde yer almamızı amaçlamıştır. Dünyada ilk kez böyle bir sözlük hazırlanmıştır. Timuroğlu, bu sözlüğü oluştururken Birleşmiş Milletler ve Avrupa İnsan Hakları Kurumu’nun belgeleri ve anayasalarını dikkate alarak çalışmıştır ve böylece Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’ne seçenek olabilecek bir yapıt ortaya çıkartmıştır.