İslam'ın ‘‘Akl’’a Bakışı Üzerine Bir Deneme
Deneme ustası Vecihi Timuroğlu’nun önemli yapıtlarından biridir. Çerçeve anlatımıyla Kürşat’la söyleşirken iç anlatımda aklı ve İslam’ı ele alarak bu kavramları tartışmaktadır. “Mansur baskı ile: ‘Gerçek’in akıl tarafından tek başına, başka bir güçten yardım görmeden bulunacağına inananlar kâfirdir. Onlar cehennem ateşi ile yanacaklardır’ diye bir de ferman yayımladı.-Bilimin ve özgür düşüncenin suçlanması değil mi bu? Hani, İslam, akla değer verirdi, hani hoşgörülüydü?
-Yok öyle şey. İslam, bilime ve özgür düşünceye saygılı olsaydı, Hıristiyanlık, İslam’ın İspanya’daki varlığına son verebilir miydi? Kaynağında, İslam felsefesi, Rüşd ile başlıyordu.
Yazık ki, Rüşd ile sona erdi. Sünnilik, düşünmeyi yasakladı.
Sünnilik için, yalnız ‘imam’ (inanç) vardır.”