İnsan Hakları Sözlüğü

Ankara, 2007

ISBN: 978-975-509-521-9

 — Timuroğlu, bu yapıtı ile “Dünya’da ve Türkiye’de” bir ilki gerçekleştirmiştir. Başka hiçbir ülkenin İnsan Hakları Sözlüğü yoktur. Kitapta uluslararası terimler için Türkçe tanımlar üretmiş ve açıklamalar yapmıştır. Bu terimlerin ülkemizde özümsenmesini

Ulusal Kurtuluş Savaşçısı Atatürk

Ankara, 1980

ISBN: 975-6774-01-0

 — Büyük bir Atatürk hayranı olan Vecihi Timuroğlu, Atatürk ile tanışma onuruna erişmiş insanlardandır. Küçük yaşta tanıştığı Atatürk sayesinde yaşamı değişmiş, onun yardımıyla okumuştur. Bu yapıtında hem Atatürk’ün kişiliğini, hem de üstün

Estetik

İstanbul, 2013

ISBN: 978-605-4399-23-9

 — En son kitabı olan bu yapıt, Estetik konudaki önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 6 yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu başvuru kitabında güzellik kavramını birçok açıdan elle almakta ve bu kavramın sınıfsal içeriğine olduğu gibi, öznelliğine de

İnançları Uğruna Öldürülenler

Ankara, 1991

ISBN: -

 — Yazar, bu kitabında belgelerle çalışarak, resmi tarihin karşıtını ortaya koymuş ve okurun, bilinen tarihin aksine, doğruya ulaşmasını sağlamıştır. Kitabında, Sokrates, Hz. İsa, Hz. Ali, Thomas More, Deniz Gezmiş gibi tanınan kişilerin gerçekte neden

Türk-İslam Sentezi

Ankara, 1991

ISBN: -

 — Yazar, “Türk – İslam Sentezi, Türk toplumunu çağdışına çıkarmaya yönelik politik öğretinin adıdır” demekte ve Türkiye’nin çağdaşlaşma çabalarını engellemeye çalışan bir akım olduğunu vurgulamaktadır. Laiklik ilkesiyle bilimsel düşüncenin

İslam'ın ‘‘Akl’’a Bakışı Üzerine Bir Deneme

İstanbul, 1996

ISBN: -

 — Deneme ustası Vecihi Timuroğlu’nun önemli yapıtlarından biridir. Çerçeve anlatımıyla Kürşat’la söyleşirken iç anlatımda aklı ve İslam’ı ele alarak bu kavramları tartışmaktadır. “Mansur baskı ile: ‘Gerçek’in akıl tarafından tek başına,

 

Alevilik, Bektaşilik, Şiilik, Kızılbaşlık

Ankara, 2004

ISBN: 975-8424-46-7

 — Bu yapıtında, toplum tarafından eşanlamı olarak kullanılan ‘Alevilik, Bektaşilik, Şiilik, Kızılbaşlılık’ kavramlarının arasındaki farkı ortaya koymuş ve bu konuda insanların yanlış edindikleri bilgileri düzeltme yoluna gitmiştir.

Pazarlanan Ülkem

Ankara, 2006

ISBN: -

 — Yapıtta, Türkiye Cumhuriyeti’nin pazarlanan ulusal kurumları tek tek ele alınarak anlatılmaktadır.

Şiirin Büyücü Kızı: İmge

Antalya, 1994

ISBN: -

 — Bu yapıtında şiir türünün özelliklerini ve kuramsal sorunlarını irdelemiştir. Ayrıca şiirde önemli olan imgeyi de ele alarak bu kavramı açıklamış ve şiirdeki yerini ortaya çıkartmıştır. Şiirin tanımlanamazlığına, farklı düşünce akımlarında imgenin yerine

Dersim Tarihi

Ankara, 1991

ISBN: -

 — Yapıtında, Dersim Bölgesini, insanını ve yapısını anlatmakta, ayrıca devletin bu yöreye karşı yanlış tutumuna da değinmektedir. Timuroğlu: “Dersim Tarihi adlı yapıtım, Dersim’in nasıl bir coğrafyada,nasıl bir halka sahip olduğunu,

Bir Sürgünün Ezgileri

İstanbul, 1983

ISBN: 975-8424-01-7

 — Bir şiir kitabı olan bu yapıtından dolayı, Vecihi Timuroğlu 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştır. Kendisi, bu yapıtı için şunu söylemektedir: “Bir Sürgünün Ezgileri, Dersim Hareket’inin toplumsal ve siyasal eleştirisini içeriyor. İdeolojik bir

Yazınımızdan Portreler

Ankara, 1991

ISBN: -

 — Yapıtında, Türk edebiyatının önemli yazarlarını incelemiş, onların dünya görüşlerine, topluma bakış açılarına değinerek, ortaya çıkartmış oldukları tüm yapıtları ele alarak irdelemiştir. Bu yazarların portrelerini çıkartırken dünya görüşü

Yazılanından Başkalarının Da Okuyacağı Mektuplar

Ankara, 1993

ISBN: -

 — Yapıtta, daha önce çeşitli dergilerde yayınlanmış olan yazılarına ve sıkıyönetimden dolayı yayınlanamayan yazılarına da yer verilmiştir. Timuroğlu, bu yapıtında masal, öykü, söylence, destan, roman ve şiir gibi edebi türlere değinip

Aşk Üzerine

1994

ISBN: -

 —

 

Yunusemre Üzerine Bir Deneme

Eskişehir, 2004

ISBN: 975-98599-0-4

 — Bu yapıtıyla, Eskişehir Sanat Derneği’nin “Yunus Emre Araştırma” ödülüne layık görülmüş ve yapıtında, okuruyla, resmi tarihin aksi olan, önemli bir bilgiyi paylaşmaktadır. Timuroğlu, bilinenin aksine Yunus Emre’nin okuma yazma bildiğini

Mevlana

ISBN: -

 —

 

Hallâc-ı Mansûr'dan Nesimi'ye Değin Doğu'da ve Batı'da Düşünsel Gelişme Üzerine Söylev

Ankara, 2010

ISBN: 975-8424-57-2

 — Vecihi Timuroğlu kitabının önsözünde kendisinden, ‘Hallâc-ı Mansûr’dan Nesimi’ye Değin Doğu’da ve Batı’da Düşünsel Gelişme Üzerine Söylev’, vermesi

Simavne Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin ve Vâridât

Ankara, 1979

ISBN: -

 — Timuroğlu, Şeyh Bedrettin’in yaşamını ve dünya görüşünü aktarmaktadır. Onun, toplumsalcı ilkelerle ortaya çıktığını, yoksul halkın haklarını öne çıkartmak için uğraştığını, ekonomik eşitlik istediğini, çağının en büyük hukukçusu olduğunu

Nasrettin Hoca'nın Düşünce Dünyası

1998

ISBN: -

 —

 

Ceyhun Atuf Kansu - Tüm Şiirleri

Ankara, 1978

ISBN: -

 — Şairin, şiirlerini konularına göre sınıflandırarak, bir kitapta derlemiştir. Ayrıca, çeşitli kişilerin Ceyhun Atuf Kansu’nun şiirleri hakkındaki görüşlerine de yer vermiştir.

Ahmet Kutsi Tecer

1987

ISBN: -

 —

 

Ahmed Arif Hayatı Sanatı Şiirleri

Ankara, 1992

ISBN: -

 — Yazar, Cumhuriyet Dönemi’nin en önemli şairlerinden biri olan Ahmet Arif’in, şiirleriyle toplumcu gerçekçi dünya görüşünü insanlara özümsetmek istediğini, ortaya koymaktadır.

Orhan Kemal

1995

ISBN: -

 —

 

Ahmed Arif'in Türk Şiirindeki Yeri Üzerine Bir Deneme

Ankara, 2009

ISBN: 978-975-509-601-8

 — Ahmet Arif’in, şiirlerindeki başkaldırıya, özgürlük vurgusuna toplumsalcı şiir yazmasına değinmekte ve hayatıyla yazınsal gelişimine de ışık tutmaktadır.

Melih Cevdet Bilge ve Duyarlı

Ankara, 1994

ISBN: 975-7273-54-6

 — Melih Cevdet Anday’ın şiirlerini incelediği yapıtının kurgusunu oğlu Kürşat ile söyleşi şeklinde oluşturmuştur. Kimi zaman Kürşat sorular sormakta, kimi zaman yorum yapmaktadır. Timuroğlu da bu soruları ya cevaplamakta ya da yapılan

Cahit Külebi Hırçın ve Lirik

1995

ISBN: -

 —

 

Dursun Akçam'ı Anmak

Ankara, 2004

ISBN: 975-509-392-3

 — Yakın arkadaşı Dursun Akçam’ın yaşamını, kişiliğini, dünyaya bakış açısını ele aldığı gibi Akçam’ın, öykülerinde burjuva toplumunun ahlâk felsefesini, yaşam biçimini, üretim ilişkilerini eleştirdiğini de ortaya koymaktadır. Timuroğlu, Akçam’ın

İlhan Selçuk

Ankara, 2009

ISBN: 978-605-89624-4-6

 — Cumhuriyet’in Pencere’si denilince akla gelen ilhan Selçuk’un, köşesinde yazdığı yazılarıyla hep yanlış olanı göstermesini, toplumda devlet yönetiminde aksayan durumları dile getirmeye çalışmasını, büyük bir aydını, okuruna birçok

Muzaffer İlhan Erdost

Ankara, 2012

ISBN: 978-605-62814-0-2

 — Dostu, arkadaşı Muzaffer İlhan Erdost için yazdığı bu yapıt, kendisinin de ifade ettiği gibi onu övmek ya da ona vefa borcunu ödemek için yazılmış bir yapıt değildir. Bir aydın borcudur. Erdost’un, Türk şiirine kazandırdıklarına, şiirin bayağılaştığı

Tarih Felsefesi Açısından Gençler İçin Atatürk

Ankara, 2006

ISBN: 107-01-8

 — Yazar, daha önce özellikle ilköğretim çocukları için Atatürk’ün yaşamını, kişiliğini, zekâsını yansıtan bir yapıt hazırlamıştır. Bu nedenle, bu yapıtında bu özellikleri ele almamış, günümüz Türkiye’sinde Atatürk’ü anlatmaya çalışmış,onun önemini

Söylev Seçmeler

Ankara, 2002

ISBN: -

 — Vecihi Timuroğlu,“Kuva-yi Milliye hareketinin tarihsel önemini bugünkü kuşaklara anlatmanın en iyi yolu, ‘Nutuk’u okutmaktır. Birçok olumsuzluğun içinden, aydınlık bir yarının nasıl çıkarıldığının belgesidir Nutuk.” demektedir.

İlköğretim Öğrencileri İçin Atatürk

Ankara, 2007

ISBN: 978-9944-107-05-1

 — Atatürk’ün hayatını, Türkiye’yi özgürlüğüne kavuşturmak için yaptıklarını, ilköğretim öğrencilerinin seviyesine uygun bir şeklide aktarmıştır.

Söylev

Ankara, 2007

ISBN: 978-9944-107-03-4

 — Timuroğlu yeni neslin anlayacağı dilde Nutuk’u kaleme almıştır.

Atatürk ve Kuva-i Milliye Şiirleri

1988

ISBN: -

 —

 

Atatürk Şiirleri

Ankara, 2000

ISBN: 975-6783-06-0

 — Yapıtta, farklı şairlerin Atatürk’le ilgili şiirlerinin seçkisi bulunmaktadır. Timuroğlu, Atatürk şiirlerini belirli üst başlıklarda sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırma 5 gruptan oluşmaktadır. 1. Atatürk için sağlığında yazılan şiirler, 2. Ölümünden

Göz Göz Olmak

Ankara, 1976

ISBN: -

 — Timuroğlu, kendi anılarına da yer vererek Doğu ve Batı kültürünü incelemiş ve ülkemiz insanına, onun yapısına, düşünüş şekline ve sorununa değinmiştir. Türk insanı ile ilgili şöyle bir ifade kullanmaktadır. “Kişiler eylemlerini yaparlar,

Fırat'a Masallar

Ankara, 1990

ISBN: -

 — Timuroğlu, öğrenciliğinde köy köy, ilçe ilçe dolaşarak derlediği masalları, daha sonra kendi yazınsal diliyle kaleme almıştır. Bu masalların önemi fark edilerek Bakü Üniversitesi’nde seminer konusu olmuştur.

Minnacık Kadın

Ankara, 1984

ISBN: -

 — Timuroğlu’nun bu yapıtında 18 tane öykü bulunmaktadır. Her ne kadar kitabının arka kapağında öykülerinin feodal toplumu anlattığı belirtilse de, Timuroğlu bu feodal yapıyı işlerken, aynı zamanda siyasi tarihi, yapılan devrimleri, eğitimi

Kardaşım Oğul

Ankara, 1988

ISBN: -

 — Ölen oğlu Kürşat Timuroğlu için yazdığı bir ağıttır. Timuroğlu, usta şiir diliyle acısını, hüznünü ve oğluna duyduğu özlemi yaşanmışlıklara da yer vererek, dile getirmektedir. Kısaca, oğlunun doğumundan ölümüne kadar olan sürece ışık

Merhaba Oğlum

Anakara, 1993

ISBN: -

 — Bu şiir kitabında öldürülen oğlu Kürşat Timuroğlu için yazdığı şiirlerle birlikte, 12 Eylül Dönemi’nin insanlara yaşattıklarını işlediği şiirleri de yer almaktadır. Aynı zamanda Pertev Naili Boratav, Nazım Hikmet, Ahmet Arif gibi komünistliklerinden

Tut Beni Sevda Çağırır

Ankara, 1980

ISBN: -

 — Bu şiir kitabında da, diğer şiir kitaplarında olduğu gibi aşkı, yaşamı, toplumsal olguları içeren şiirlerini görebilmekteyiz.

Bura Yemendir

1978

ISBN: -

 — Bu yapıtında Timuroğlu, Ortadoğu ve Önasya tarihlerine devrimsel bir süreç açısından yaklaşmaktadır. Şiirlerinde tarihsel, toplumsal olguları kullandığı gibi mit ve destan öğelerini de görmek mümkündür.

Bülbülleri Ne Yaptılar?

1994

ISBN: -

 —

 

Siyah Bir Güldür Ölüm

İstanbul, 1997

ISBN: -

 — Bu kitabı ölen kızı Simin Timuroğlu’na ithaf etmiştir. Aynı zamanda ona yazdığı şiirleri de yapıtında yer almaktadır. Bu kitabında uzun şiirlerinin yanı sıra ikilikler de bulunmaktadır.

Büyü

Ankara, 1999

ISBN: 975-8424-02-5

 — Ölen kızı Simin Timuroğlu için yazdığı şiirlerin dışında, yaşanmış acıları, aşkı konu edinen imge dolu şiirleri bulunmaktadır.

Hoşgörü, Dostluk ve Dayanışmayı İçeren Atasözleri

Ankara, 2000

ISBN: 975-94508-4-4

 — Seçilen Atasözleri özellikle hoşgörüyü, dostluğu, dayanışmayı, özgürlüğü, barışı, paylaşımı vb. içeren bir yelpazeyi kapsamaktadır. Yapıt atasözleri ve hoşgörü üzerine bir araştırmadır. Bunun dışında atasözü ve deyim arasındaki fark da

Ismarlama Ders Kitapları Üzerine Rapor

Ankara, 1976

ISBN: -

 — Vecihi Timuroğlu, Adnan Binyazar, Emin Özdemir, Cahit Külebi ve İbrahim Olgun ile birlikte ortaöğretimde okutulan ders kitaplarını incelemişlerdir. Bu ders kitaplarından Tarih, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı ve Din Bilgisi ile Ahlak Bilgisi

Noktalama İşaretleri

Ankara, 1999

ISBN: 975-94508-3-6

 — Yapıtta, yazılan bir yazının anlaşılır olabilmesi için, yanlış anlaşılmalara yer vermemek için noktalama işaretlerinin önemine değinilmiştir. Yazıyla uğraşan herkesin, noktalama işaretleriyle ilgili tereddüte düştüğü zaman, bakabileceği