Melih Cevdet Bilge ve Duyarlı
Melih Cevdet Anday’ın şiirlerini incelediği yapıtının kurgusunu oğlu Kürşat ile söyleşi şeklinde oluşturmuştur. Kimi zaman Kürşat sorular sormakta, kimi zaman yorum yapmaktadır. Timuroğlu da bu soruları ya cevaplamakta ya da yapılan yorumu tamamlamaktadır. Böylelikle Melih Cevdet Anday’ın ilk şiirlerindeki hece ölçüsünün ve uyağının incelenmesinden başlayarak, daha sonraki şiirlerinin yapısına, imgelerine, geleneksel yapıdan çıkmasına, yaptığı yeniliklere, içerik ve biçimine, şiir dilindeki yeniliklerine kadar birçok açıdan incelemektedir.