Merhaba Oğlum
Bu şiir kitabında öldürülen oğlu Kürşat Timuroğlu için yazdığı şiirlerle birlikte, 12 Eylül Dönemi’nin insanlara yaşattıklarını işlediği şiirleri de yer almaktadır. Aynı zamanda Pertev Naili Boratav, Nazım Hikmet, Ahmet Arif gibi komünistliklerinden dolayı, yaşamları alt üst edilen önemli aydınlar için yazdığı şiirleri de bulunmaktadır.