Minnacık Kadın
Timuroğlu’nun bu yapıtında 18 tane öykü bulunmaktadır. Her ne kadar kitabının arka kapağında öykülerinin feodal toplumu anlattığı belirtilse de, Timuroğlu bu feodal yapıyı işlerken, aynı zamanda siyasi tarihi, yapılan devrimleri, eğitimi-eğitimsizliği de işlemiştir. Yazar, Türkiye’nin Doğu’sundan Batı’sına kadar, farklı bölgelerdeki yaşamın zorluklarına değindiği gibi; özellikle Türkiye’nin hangi bölgesinde olursa olsun, kadın olmanın zorluklarına parmak basmakta ve Türk erkeğinin kadına yönelik bakış açısındaki eksikliklerine çarpıcı bir biçimde değinmektedir.