Muzaffer İlhan Erdost
Dostu, arkadaşı Muzaffer İlhan Erdost için yazdığı bu yapıt, kendisinin de ifade ettiği gibi onu övmek ya da ona vefa borcunu ödemek için yazılmış bir yapıt değildir. Bir aydın borcudur. Erdost’un, Türk şiirine kazandırdıklarına, şiirin bayalaştığı bir dönemde şiire yeni bir bakış açısı sunmasına, İkinci Yeniliğe, Varoluşçuluğa, Gerçekçilik’e, toplum ve şiire, toplumsalcı gerçekçilikle şiir yazmasına değindiği gibi şiirde yenilik kavramına, ideoloji ve şiir gibi kavramlarla ilgili düşüncelerine de yer vermektedir. Kitabının sonlarına doğru Muzaffer İlhan Erdost’un kişiliğine, devrimciliğine, dürüstlüğüne yer verirken, bu özellikleri taşıyan diğer şairlerin şiirlerini, Erdost’un nasıl değerlendirdiğini de ele almaktadır.