Pazarlanan Ülkem
Yapıtta, Türkiye Cumhuriyeti’nin pazarlanan ulusal kurumları
tek tek ele alınarak anlatılmaktadır.