“Promete'nin Işığında Bir Ömür” Vecihi Timuroğlu
Kollektif bir çalışmanın ürünü olan bu yapıtı Ali Ekber Ataş yayına hazırlamıştır. Bu yapıtta, Vecihi Timuroğlu özel yaşamından yapıtlarının incelenmesine kadar birçok açıdan ele alınmıştır.
Ayrıca Kitabın sonunda deneme ve şiirlerinden seçmeler bulunmaktadır.
Kitapta yer alan yazarlar:
Akar, Hüseyin
Akbulut, Nazire
Akçam, Alper
Ataş, Ali Ekber
Bilgi, Alaatin
Binyazar, Adnan
Demirtaş, Metin
Dündar, Can
Erdem, H.Haluk
Erdoğdu, Vahap
Erdost, Muzaffer İlhan
Fişekçi, Turgay
Günyol, Vedat
Güven, Cansel
Helvacı, Nevzat
İnce, Özdemir
Karadayı, İsmet Kemal
Korkankorkmaz, Bedriye
Kudret, İdris
Nutku, Özdemir
Otyam, Fikret
Özer, Ahmet
Paksoy, Abdulkadir
Parlak, Erdoğan
Pınarbaşı, Şeref
Sezgin, Nevzat Süer
Şimşek, Tahsin
Tanilli, Server
Tekay-Baysan, Gül
Timuroğlu, Zerrin
Uçarol, Tuncer
Yağcı, Öner
Yalçıner, Mustafa
Yıldırım, Munise
Yıldız, Ahmet