Şiirin Büyücü Kızı: İmge
Bu yapıtında şiir türünün özelliklerini ve kuramsal sorunlarını irdelemiştir. Ayrıca şiirde önemli olan imgeyi de ele alarak bu kavramı açıklamış ve şiirdeki yerini ortaya çıkartmıştır.
Şiirin tanımlanamazlığına, farklı düşünce akımlarında imgenin yerine, kavram, nesne, mecaz gibi konulara da yer vermektedir. Timuroğlu, şiir üzerine yaptığı bu kuramsal çalışmasıyla Edebiyatçılar Derneği’nin ‘Onur Ödülü Altın Madalyası’nı kazanmıştır.