Simavne Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin ve Vâridât
Timuroğlu, Şeyh Bedrettin’in yaşamını ve dünya görüşünü aktarmaktadır. Onun, toplumsalcı ilkelerle ortaya çıktığını, yoksul halkın haklarını öne çıkartmak için uğraştığını, ekonomik eşitlik istediğini, çağının en büyük hukukçusu olduğunu, Osmanlının 500 yıl Şeyh Bedrettin’in adaleti ile hukuku sağladığını, yapıtında vurgulamaktadır. Kısaca, var olan düzeni tamamen değiştirmek için çaba harcadığını ve bu nedenle asılarak öldürüldüğünü, belirtmektedir. Bu tarihi kişinin ve Destanının Nazım Hikmet tarafından nasıl yorumladığına yer verdiği gibi Orhan Asena, Abdülbâki Gölpınarlı, Fuat Köprülü, Ahmet Ateş, Cemil Yener vb. araştırmacıların yaptıkları incelemelere ve yorumlarına da değinmektedir. Bunun dışında, Şeyh Bedrettin’in yapıtlarıyla da ilgili kısa bilgiler vermektedir. Örneğin “Teshil” adlı yapıtı hukukla ilgili görüşlerini içermektedir. Daha geniş bilgi verilen yapıt, ise Vâridât’tır. Çünkü Vâridât 17. Yüzyıla kadar yasaklanmıştır. Konusu Tasavvuf ve Şeyh Bedrettin’in evren hakkındaki görüşleridir. Timuroğlu ‘Vâridât’ı günümüz Türkçesine çevirmiştir.