Söylev
Timuroğlu yeni neslin anlayacağı dilde Nutuk’u kaleme almıştır.