Tarih Felsefesi Açısından Gençler İçin Atatürk
Yazar, daha önce özellikle ilköğretim çocukları için Atatürk’ün yaşamını, kişiliğini, zekâsını yansıtan bir yapıt hazırlamıştır. Bu nedenle, bu yapıtında bu özellikleri ele almamış, günümüz Türkiye’sinde Atatürk’ü anlatmaya çalışmış, onun önemini vurgulamak istemiştir. Sömürgeci güçlerce kuşatılmış Türkiye Cumhuriyeti’nin bulunduğu bu dünyadan Atatürk’e bakmak istemiştir. Atatürk’ün devrimi, ona göre tek bir kavrama dayanır. Bu da “Ulusal Egemenlik”tir. Sömürgeleştirilen halkların bağımsızlaştırılması temel ilkedir. Kurtuluş, bağımsızlaşmadadır.Bu yapıtta, gençlere “Kurtuluş Savaşları devrimi”nin hangi koşullarda, hangi engeller aşılarak yapıldığını anlatmaktadır. Bu kitabın özelliği, Kurtuluş Savaşı’nda yaşanan olayların, tarih felsefesi yöntemiyle ele alınmasıdır.