Türk-İslam Sentezi
Yazar, “Türk–İslam Sentezi, Türk toplumunu çağdışına çıkarmaya yönelik politik öğretinin adıdır” demekte ve Türkiye’nin çağdaşlaşma çabalarını engellemeye çalışan bir akım olduğunu vurgulamaktadır. Laiklik ilkesiyle bilimsel düşüncenin yerleşmesi sağlanmaya çalışılırken, bilim dinden bağımsız bir hale getirilmek istenirken, İslam’da laiklik vardır savlarıyla ve zorunlu din eğitiminin konulmasıyla, bilimin din karşısındaki bağımsızlığı ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Ona göre, Türk–İslam Sentezleri söylemlerinde, ne kadar aksini söyleseler de Türkiye Cumhuriyeti’ni geriye, çağdışına götürmenin bir çabasıdır.