Ulusal Kurtuluş Savaşçısı Atatürk
Büyük bir Atatürk hayranı olan Vecihi Timuroğlu, Atatürk ile tanışma onuruna erişmiş insanlardandır. Küçük yaşta tanıştığı Atatürk sayesinde yaşamı değişmiş, onun yardımıyla okumuştur. Bu yapıtında hem Atatürk’ün kişiliğini, hem de üstün zekâsıyla bir halkı nasıl özgürlüğüne kavuşturduğunu anlatmaktadır. Timuroğlu’na göre “Atatürk”, tarihin bildiği en büyük devrimcilerden biridir ve demokratik laik bir toplum yaratmayı başarmıştır. Atatürk, devrimler tarihine “Kurtuluş Savaşları devrimi” kavramını armağan etmiştir. Server Tanilli bu yapıt için şunu söylemektedir: ”Değerli incelemeleriyle ve araştırmalarıyla, Türk kültürüne büyük katkılarda bulunan Vecihi Timuroğlu, ‘Kurtuluş Savaşçısı Atatürk’ adlı yapıtıyla yine eli öpülesi bir çalışma yapmış... hümanist felsefenin kökenleri kültürümüzde de var. Sonra hümanizmayı kalemlerini ilk ve son hedefleri olarak gören aydınlarımız tükenmiş değil çok şükür. Vecihi Timuroğlu onlardan biridir. Bu yıl 70. (1998) yaşını kutladığımız bu soylu kalem, gerçekten ‘evrensel bir insan sevgisi’ni temel alır; ona toplumun bütün kurumlarını değerlendirirken ölçüt olarak bakar;dogmalara karşı çıkar ve aklın önünü açar.”