Vecihi Timuroğlu Kitabı
Kollektif bir çalışma olan bu kitapta, Vecihi Timuroğlu’nun yaşamını, eğitimciliğini ve de yazınsal anlayışını ele alan çalışmaların yan ısıra Timuroğlu ile ilgili anıları ve oğlu Kürşat Timuroğlu’nu konu edinen yazılar da bulunmaktadır.
Kitapta yer alan yazarlar:
Akbulut, Nazire
Akçam, A. Alper
Korkankorkmaz, Bedriye
Yıldırım, Munise