Yazılanından Başkalarının Da Okuyacağı Mektuplar
Yapıtta, daha önce çeşitli dergilerde yayınlanmış olan yazılarına ve sıkıyönetimden dolayı yayınlanamayan yazılarına da yer verilmiştir. Timuroğlu, bu yapıtında masal, öykü, söylence, destan, roman ve şiir gibi edebi türlere değinip, onlarla ilgili okuruna bilgi sunmasının yanı sıra genel olarak sanata, şaire, sözcüğe de değinmektedir. Bunların dışında bireye, topluma, sevgiye ve özellikle de kadına, kadının toplumdaki yerine, erkeklerin kadına bakış açısına, kadının özgürlüğüne, eğitimine de dikkat çekmeye çalışmıştır.