Yazınımızdan Portreler
Yapıtında, Türk edebiyatının önemli yazarlarını incelemiş, onların dünya görüşlerine, topluma bakış açılarına değinerek, ortaya çıkartmış oldukları tüm yapıtları ele alarak irdelemiştir. Bu yazarların portrelerini çıkartırken dünya görüşü olarak kendisine yakın olanları seçmemiş, seçki etkenlerinden biri onların Türk edebiyatında önemli yerlerinin olması, olmuştur. Yazarların dünya görüşlerini ve kişiliklerini olduğu gibi ortaya koymuş ve edebiyata kazandırdıklarını aktarmıştır. Ancak, Timuroğlu Cahit Külebi, Melih Cevdet Anday, Cemal Süreya gibi bazı önemli yazarların eksik olduğunu da belirtmekte ve bu nedenle, bu yapıtına, eksik gözüyle bakmaktadır.