Yeni Patika
Ekim-Kasım-Aralık 2006 • Sayı 55 • Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi