Yeni Patika
Ekim - Kasım - Aralık 2008 • Sayı 63 • Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi