Yunusemre Üzerine Bir Deneme
Bu yapıtıyla, Eskişehir Sanat Derneği’nin “Yunus Emre Araştırma” ödülüne layık görülmüş ve yapıtında, okuruyla, resmi tarihin aksi olan, önemli bir bilgiyi paylaşmaktadır. Timuroğlu, bilinenin aksine Yunus Emre’nin okuma yazma bildiğini ortaya çıkartmıştır. Yazar, “Yunus Emre ‘Divan’ sahibidir. Şiirlerini tümüyle aruzla yazmıştır. Farsça’yı çok iyi bilmektedir. Feridettin Atar’ın ‘Risalet-ül Nushiye’ adlı yapıtını Türkçeye çevirmiştir.” diye belirtmektedir. Yapıtta, Yunus Emre ile ilgili yapılan araştırmaları irdelediği gibi kendi fikirlerini de sunmakta, ayrıca Yunus Emre’nin şiir türündeki yerine ve Türkçeye katkılarına da yer vermektedir. Timuroğlu’nun deyimiyle “Yunus Emre Türkçe’nin süt dişiyle, bize büyük bir evreni yansıtmaktadır.” Anadolu Türk yazınının kurucusu olarak görülen Yunus Emre ile ilgili yapılan önemli çalışmaların bulunduğunu, ancak hiçbirinde Yunus Emre şiirlerinin yapısının incelenmediğini, şiirinin öğeleri üzerinde durulmadığını, ortaya çıkartmış ve bu araştırmasında bunları konu edinmiştir.